Villa
Sommerhus
Tilbyg
Transformation
Ombyg
Landsted
Erhverv
SM.22B rundt cirkel
Med sit cirkelslag favner det utraditionelle sommerhus klitlandskabet på Fanø.
Sommerhuset lukker sig omkring sig selv, hvilket skaber et privat udemiljø der trækker naturen helt ind i huset.
Sommerhuset er beklædt med cedertræ, der skaber et naturligt samspil med det omkringliggende klitlandskab.

Få mere info

SM.22B Gårdrum
SM.22B Udebad
SM.22B Alrum
SM.22B TV stue