Proces

 

Besigtigelse af projektadresse //

Vi mødes på projektets adresse, hvor vi indledende taler om projektets omfang samt jeres behov og ønsker. De grove træk nedfældes og gennem dialogen afstemmes forventningerne, så den videre proces står klart.

Her udarbejdes og noteres grundlaget for den videre skitsering som f.eks.:

  • Hvordan entrerer man grunden og huset?
  • Hvordan optimerer vi adgangsforhold?
  • Orientering i forhold til lys og ind-/udsyn.
  • Er der nogle åbenlyse benspænd i form af terræn, orientering el.lign?
  • Hvordan forenkles det nuværende?
  • Hvordan knyttes det eksisterende med noget nyt i respekt for begge dele?
  • Hvad skal iscenesættes – særlige karaktertræk?

 

Idéoplæg //

På baggrund af besigtigelsen af de eksisterende forhold og den forgående dialog, udarbejdes der et idéoplæg. Det indbefatter en overordnet hoveddisponering af ruminddeling og placering på grunden under hensyntagen til gældende reglementer, lokal- og kommuneplaner. Der er her projektets hovedgreb kommer på plads, hvorfra vi kan arbejde os frem til det endelige projekt.

Supplerende udarbejdes der en mappe i A3 format med billedmateriale, der afspejler, hvad vi på mødet har drøftet i forhold til stemninger vi gerne vil ramme og hvilket visuelt udtryk der sigtes imod.

Det er en givtig proces at diskutere projektet ud fra idéoplægget, hvor vi gensidigt får god mulighed for at komme med bemærkninger og indspark. Vi drøfter forskellige muligheder og sporer os ind på materialesammensætninger og om der er særlige ønsker i forhold til detaljer som der skal tages højde for. På dette tidspunkt fastlægges en prioriteret liste med ønsker og behov for, hvad projektet skal rumme. På dette møde drøftes ligeledes ønsker til udenomsarealer etc.

 

Skitseprojekt //

Dette er en viderebearbejdning af idéoplægget. Her bliver udarbejdet en planløsning samt facader ud fra de krav og ønsker, der er drøftet på sidste møde. Til den fysiske A3 mappe tilføjes flere billeder, som peger i retning af designlinjen i projektet.

Skitseprojektet giver en god fornemmelse af hvordan projektet udmunder. Det vil stadig være muligt at komme med ændringer til både det planmæssige udtryk og facaderne. Vi taler ud fra A3 mappen og drøfter tegninger samt billedmateriale. Vi kredser os endnu mere ind på de materialer, kontraster, detaljer og stemninger vi gerne vil ramme.

I designprocessen fokuseres der hele tiden på, om der er noget, der kan strammes op, forfines, forenkles eller raffineres.

På baggrund af skitseprojektet, kan der indhentes et prisoverslag fra en hovedentreprenør.

 

Myndighedsprojekt //

I denne fase bliver tegningerne viderebearbejdet til indsendelse til den pågældende kommune. Her skal tegningerne godkendes og på baggrund af dem får man en byggetilladelse. I visse tilfælde, kan det her være en god idé, at tilknytte en ingeniør eller landmåler, da nogle kommuner stiller krav om f.eks. fundamentsplaner, energitabs- og statiske beregninger. Arkitektprojektet indeholder ikke disse ydelser.